Samarbeider for å optimalisere bruken av rensefisk

Aqua Kompetanse, Namdal Rensefisk og Nordland Rensefisk skal jobbe tett sammen for å optimalisere bruken og finne ut mer om hvordan enda flere rognkjeks kan overleve produksjonssyklusen av laks i sjøen. 

Rensefisk-koordinator i Aqua Kompetanse, Marthe Austad, skal lede arbeidet. Hun har en mastergrad i Marin økologi fra Universitetet i Nordland, og har siden 2016 jobbet som marinbiolog i det trønderske selskapet som utfører alle typer undersøkelser tilknyttet marint miljø og oppdrett. 

– Vi er stolte og glade over den tilliten Namdal Rensefisk og Nordland Rensefisk viser oss når Marthe nå skal jobbe som rensefisk-koordinator for anleggene deres, sier Solveig Skjei Knudtsen, leder for Fiskehelse og FoU i Aqua Kompetanse.

Hvorfor dør rognkjeksen? 

Per dags dato har ikke næringen god nok kunnskap om hvordan rognkjeksen presterer i sjø sammen med laksen. Austad skal derfor samle inn, systematisere og analysere data om rognkjeks som er produsert av Namdal Rensefisk og Nordland Rensefisk. Kunnskapen skal samles i en oversikt over suksesskriterier for at rognkjeks kan overleve en produksjonssyklus i sjø, for å videre kunne bli høstet ut av merda før den tømmes. 

– Målet er å oppnå vesentlig høyere overlevelse gjennom en produksjonssyklus i sjø hos rognkjeksene, sier Per Anton Løfsnæs, som er daglig leder i Namdal Rensefisk og styremedlem i Nordland Rensefisk as 

Deler kunnskapen

Dersom alt går som planlagt, skal bransjen inviteres inn til en nasjonal rognkjekskonferanse i Flatanger en gang i året. 

– Vi mener det er helt nødvendig at bransjen går sammen og deler kunnskap og erfaringer rundt bruken av rognkjeks som biologisk lusekontroll, sier Løfsnæs. – Derfor vil vi gå i bresjen for å etablere et nasjonalt kompetanseforum sammen med andre rognkjeksprodusenter.