Hvem er vi?

Namdal Rensefisk

Namdal Rensefisk er et produksjonsanlegg og avlssenter for rognkjeks. Vi ble stiftet i 2014 da effekten og potensialet i bruk av rognkjeks til lusebekjempelse i lakseoppdrett ble mer og mer tydelig. I 2017 gikk vi inn i et samarbeid med AquaGen og etablerte verdens første avlsanlegg for rognkjeks. Namdal Rensefisk ønsker å bidra til en langsiktig og bærekraftig håndtering av luseproblemet i norsk lakseoppdrettsnæring. Gjennom målrettet avl blir fiskehelsen og velferden til rognkjeksa bedre, samtidig som rognkjeksa blir en så effektiv lusespiser som mulig. 

Våre eiere

0
Ansatte
0
Års erfaring
0
Generasjon på avl

Vi tilbyr:

Sjøklar rognkjeks

Selektert rognkjeks klar til utsett i sjø.

Yngel

Selektert yngel for videre produksjon av rognkjeks til utsett i sjø. 

Rogn

Selektert rogn for videre produksjon av rognkjeks til utsett i sjø. 

Det meste av produksjonen produseres med begge foreldre fra avlsprogrammet, men da hunnfisken foreløpig ikke gyter hele året blir noe av produksjonen gjennomført med vill hunnfisk og med melke fra den beste hannfisken vi har tilgjengelig fra avlsanlegget. Rognkjeks fra Namdal Rensefisk er derfor verdens mest foredlede rognkjeks, og den som er best tilpasset livet i laksemerden.

Visste du at...

… sugekoppen til rognkjeks er sammenvokste brystfinner?

… sugekoppen kan løfte ti ganger egen kroppsvekt?

… rognkjeks er den tredje største oppdrettsfisken i Norge?