NAMGUARD®


Et solid avlsprogram som ivaretar et ansvarlig oppdrett av rensefisk
Om oss

Verdens første avlsanlegg for rognkjeks

Namdal Rensefisk ble etablert i 2014 og driver produksjon  av rognkjeks som beitefisk på lakselus. Fisken selges enten som sjøklar rognkjeks som benyttes i oppdrettsanlegg for laks eller som yngel til andre rognkjeksanlegg. Siden 2017 har Namdal Rensefisk arbeidet med AquaGen om utvikling av avlsprogram på rognkjeks. Avlsanlegget åpnet i 2019 og de første leveransene med avlsfisk ble levert i 2021. Dette er i dag en sentral del av virksomheten. 

Anlegget er det eneste av sitt slag i hele verden. Bak selskapet står en solid eiergruppe bestående av Mowi, Emilsen Fisk, SalMar, AquaGen, Nova Sea og Bjørøya. 

Vi tilbyr:

Sjøklar rognkjeks

Selektert rognkjeks klar til utsett i sjø

Yngel

Selektert yngel for videre produksjon av rognkjeks til utsett i sjø 

Rogn

Selektert rogn for videre produksjon av rognkjeks til utsett i sjø

Fremtidens rognkjeks

Hun er ny driftsleder i Namdal Rensefisk

Ine Meland er ansatt som ny driftsleder i Namdal Rensefisk AS. Hun kommer fra stillingen som overingeniør ved fakultetet for biovitenskap og akvakultur i Bodø, og starter i midten av...