Oppfølging i sjø

Hvordan optimalisere bruken av rensefisk?

Håndbok for oppfølging av rognkjeks i sjø

Sammen med Nordland Rensefisk og Aqua Kompetanse, har vi i Namdal Rensefisk utarbeidet en håndbok for oppfølging av rognkjeks i sjø. Dette er et verktøy vi håper oppdrettsnæringen kan ta med seg inn i sin drift for å optimalisere bruken av rensefisk.