Namdal Rensefisk åpnet verdens første avlsanlegg for rognkjeks

– En viktig dag for havbruksnæringen, sier daglig leder i Namdal Rensefisk, Per Anton Løfsnæs.

Namdal Rensefisk åpnet for bare litt over to år siden. Byggetrinn to startet før anlegget var ferdig, og nå er byggetrinn tre med avlsstasjonen altså ferdig. Stasjonen har en prislapp på nærmere 80 millioner kroner, og er bygd i tett samarbeid med AquaGen.

Anlegget blir sentralt i forskningsprogrammet for rognkjeks. Gjennom målrettet avl skal fiskehelsa og velferden til rognkjeksa bedres, samtidig som rognkjeksa skal bli en så effektiv lusespiser som mulig.

Totalt har eierne investert 200 millioner kroner i anlegget som produserer to millioner rognkjeks årlig og i tillegg skal drive avlsarbeid.

– Eierne har et sterkt fokus på fiskehelse, og ønsker å redusere problemene knyttet til lus. Nå blir de snart i stand til å produsere rognkjeks med unike egenskaper basert på avlsmessig framgang, sier styreleder Frode Blakstad i Namdal Rensefisk.

Dekker halve behovet i Norge
– Hvis vi lykkes, skal vi kunne dekke halvparten av behovet for rogn fra rognkjeks i Norges, sier daglig leder Nina Santi i AquaGen.

Selskapet har i 40 år drevet avlsarbeid på laks og regnbueørret, og erfaringen derfra og fra øvrig husdyravl brukes nå i rognkjeksprogrammet.

– Hva betyr dette anlegget for forskningsarbeidet?

– Det gir oss fantastiske muligheter. Her kan vi justere lysmengde og temperatur, noe vi vet er utfordrende med nye arter, sier Santi.

Samtidig blir sjøvann som pumpes inn, filtrert slik at det ikke skal komme sykdomssmitte inn i anlegget. Både virus og bakterier stanses i det svært avanserte rensesystemet.

– Vi håper å kunne levere smittefri rogn, sier Nina Santi.

– Viktig at det er flere som tar denne investeringen
Namdal Rensefisk står for utbygginga av det nye stamfiskanlegget. Selskapet eies av Bjørøya, Marine Harvest, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk, Nova Sea og AquaGen.

– Det er viktig at det er flere som tar denne investeringen. Uten det, hadde vi ikke kunnet satse og utvikle avlsprogrammet. Dette muliggjør hele satsinga på rognkjeks, sier Santi.

Fagseminar i etterkant
Etter åpninga ble det arrangert et fagseminar. Utviklingsdirektør Arnfinn Aunsmo hos Måsøval Fiskeoppdrett fortalte om hvordan de har brukt rensefisk både forebyggende og som tiltak for å få ned lusetallet.

– Vi må over fra brannslokking til kontroll, sa Aunsmo, som var glad for at rensefisken kom på banen.

– Hadde vi ikke hatt rensefisk, ville vi hatt en veldig alvorlig situasjon de siste fem til sju åra, sa han.